Real estate valuation
11/06/2019
Real estate valuation is a small branch of asset valuation.  Real estate valuation is an estimate of the v
Appraisal of machinery and equipment
11/06/2019
Valuation of machinery and equipment is the evaluation or re-evaluation of the value of machinery and equipment on the date of valuation at a specific time for a specific purpose and the use of a suitable method. In Vietnam, machinery and equipment…
Business valuation
11/06/2019
Thẩm định giá doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:  Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ;  Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty; Xác định giá trị hiện hữu…
Thẩm định giá tài sản vô hình
11/06/2019
Tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra được dấu hiệu khác biệt trong thương trường cũng như tạo ra dấu ấn riêng có để đảm bảo doanh nghiệp phát triển, có nhiều cơ hội đặc biệt và thành…
Consulting
11/06/2019
Công ty Cổ phần Định giá CPA với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, đồng thời kết hợp với đội ngũ cộng tác viên là những tiến sĩ, thạc sĩ, thẩm định viên, kiểm toán viên, các chuyên gia tài chính, ngân hàng... Chúng tôi cam kết thực hiện việc…