Thẩm định giá bất động sản
11/06/2019
Thẩm định giá bất động sản là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện…
Thẩm định giá máy móc thiết bị
11/06/2019
Thẩm định giá máy móc, thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp. Tại Việt Nam, máy móc thiết bị, hàng hóa dịch vụ…
Thẩm định giá doanh nghiệp
11/06/2019
Thẩm định giá doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:  Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ;  Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty; Xác định giá trị hiện hữu…
Thẩm định giá tài sản vô hình
11/06/2019
Tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra được dấu hiệu khác biệt trong thương trường cũng như tạo ra dấu ấn riêng có để đảm bảo doanh nghiệp phát triển, có nhiều cơ hội đặc biệt và thành…
Tư vấn
11/06/2019
Công ty Cổ phần Định giá CPA với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, đồng thời kết hợp với đội ngũ cộng tác viên là những tiến sĩ, thạc sĩ, thẩm định viên, kiểm toán viên, các chuyên gia tài chính, ngân hàng... Chúng tôi cam kết thực hiện việc…