Ảnh minh họa
02/06/2023
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Người nộp phí là tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận…
Ảnh minh họa
02/06/2023
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch. Tổ chức thu phí là cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng…
Ảnh minh họa
27/05/2023
Nhiều Đại biểu quốc hội đã tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Giá, trong đó nhấn mạnh đến việc bổ sung điện vào diện hàng hoá bình ổn và đề xuất quy định xác định mức giá dịch vụ thẩm định giá. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh. (Ảnh…
Ảnh minh họa
27/05/2023
Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa có đề xuất góp ý sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam từ số 8 đến số 13 theo Công văn số 141/QLG-QLTĐG ngày 12/4/2023 của Cục Quản lý giá đề nghị đánh giá việc thực hiện các TCTĐGVN và đề xuất hướng sửa…
Ảnh minh họa
23/05/2023
Vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
Ảnh minh họa
23/05/2023
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Theo đó, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng/chi phí…
Ảnh minh họa
20/05/2023
Nếu doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian không bảo đảm một trong các điều kiện tương ứng về loại hình quy định tại Luật Giá, nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá. Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)…
Ảnh minh họa
16/05/2023
Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại…
bds
13/05/2023
Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều dời lịch đại hội cổ đông muộn hơn năm trước và có điểm chung là ưu tiên tái cấu trúc và quản trị rủi ro hơn tăng trưởng. Mùa ĐHĐCĐ năm nay của các DN bất động sản đến muộn hơn so với mọi năm. 
iso
09/05/2023
Trong kinh doanh hiện đại, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến các doanh nghiệp phải đưa ra các giải pháp tối ưu hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình. Và một trong những giải pháp đó là sở hữu các chứng chỉ ISO – Hệ thống quản…