Tuyển dụng Thẩm định viên về giá (Làm việc tại Hà Nội)
13/04/2022
Do nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Định giá CPA có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí sau: Vị trí: Thẩm định viên về giá (Làm việc tại Hà Nội)
Tuyển dụng Thẩm định viên về giá (Làm việc tại Hà Nội).
30/04/2021
Do nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Định giá CPA có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí sau: Vị trí: Thẩm định viên về giá (Làm việc tại Hà Nội)
Tuyển dụng Phụ trách Kế toán.
25/03/2021
Công ty Cổ phần Định giá CPA hiện có kế hoạch mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, do vậy chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho đơn vị thành viên với vị trí sau: Vị trí: Phụ trách Kế toán Mô tả công việc
Tuyển dụng Thẩm định viên về giá (Làm việc tại Hà Nội).
23/03/2021
Do nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Định giá CPA có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí sau: Vị trí: Thẩm định viên về giá (Làm việc tại Hà Nội)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
27/06/2019
Công ty Cổ phần Định giá CPA có kế hoạch mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, do vậy chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí sau: Vị trí: Nhân viên Kế toán
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
25/06/2019
Công ty Cổ phần Định giá CPA có kế hoạch mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, do vậy chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí sau: Vị trí: Thẩm định viên Mô tả công việc