Hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá.
13/01/2024
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Nghị định nhằm bảo đảm các quy định của Luật Giá đi vào cuộc sống. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm định giá, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về…
Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường.
11/01/2024
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường. Theo đó, thông tư quy định, cách tiếp cận từ thị trường xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản…
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm.
08/01/2024
Thường trực UBKT của Quốc hội cơ bản nhất trí quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về tiền thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm tính từ thời điểm Nhà nước quyết định cho thuê đất. Tiền thuê đất cho chu kỳ tiếp…
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
06/01/2024
Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam cần hướng đến xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và hiện đại hóa định giá đất; học hỏi kinh nghiệm quốc tế về thu hồi đất, phương pháp định giá đất...
Tổng hợp các quy định về Thẩm định giá hiện hành.
04/01/2024
Các quy định về thẩm định giá không chỉ đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong thị trường mà còn ảnh hưởng đến quyết định về vay vốn, đầu tư và quản lý rủi ro của các bên liên quan.
Thể chế hóa condotel trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
25/12/2023
PGS.TS. Doãn Hồng Nhung chỉ ra, điều quan trọng là phải đưa những quy định về condotel thể chế hóa trong các quy định pháp luật, đặc biệt là trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tới đây. Trong bối cảnh thị trường bất động sản du lịch đã có…
7 mục đích thường gặp khi thẩm định giá Bất động sản.
08/12/2023
1. MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Những mục đích thường gặp khi thẩm định giá BĐS: - Thẩm định giá Bất động sản cho mục đích tài chính và tín dụng: Anh/chị định giá Bất động sản để được cấp chứng thư cho mục đích vay vốn hoặc thế chấp với…
Hoàn thiện cơ chế để giá bồi thường sớm tiệm cận giá thị trường thực tế.
03/12/2023
Một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư các dự án là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng... Ảnh minh họa
Chuyển mục đích sử dụng đất có cần điều kiện về thời gian thường trú?
30/10/2023
Ông Trần Quang Tuấn (Bắc Giang) có câu hỏi về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất có cần điều kiện về thời gian thường trú, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp. Nội dung câu hỏi như sau: Ông Tuấn hỏi, địa phương ông quy định chỉ…
Giải pháp nào để tránh các rủi ro về giá trong đầu tư dự án?
12/10/2023
Thẩm định dự án đầu tư là một công việc hết sức phức tạp, nó đòi hỏi phải luôn hoàn thiện qua thực tế chứ không phải chỉ dừng lại ở lý thuyết. Vì vậy, việc không ngừng nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư đối với các ngân hàng là điều…