Rào cản Luật Đất đai ở địa phương: Dự án ách tắc, nhà đầu tư lúng túng.
08/09/2023
Vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang là cản trở cho nhiều địa phương, nhất là ở thời kỳ chuyển tiếp giữa các giai đoạn quy hoạch. Không chỉ cơ quan nhà nước, nhà đầu tư cũng rất lúng túng, dự án thì ách tắc.
 Xác định Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương pháp tài sản như thế nào?
07/09/2023
Khoản 1 Điều 22 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tài sản và tối thiểu một phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để trình cơ quan đại…
Đảm bảo tính thực tiễn khi định giá đất.
05/09/2023
Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, có hơn 50% các dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc triển khai chậm do bất cập trong việc xác định giá đất theo phương pháp giá thị trường bởi đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của…
Hết sức tránh việc lợi dụng chính sách đất đai để trục lợi.
04/09/2023
Để khai thác tối đa giá trị của đất đai, việc quy định linh hoạt mục đích sử dụng đất hay chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp là rất quan trọng, song hết sức tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ đất đai. Còn rất nhiều vấn đề lớn tại dự…
Chỉ cho phép các bên thỏa thuận chuyển nhượng đất làm nhà ở thương mại phù hợp mục đích, quy hoạch sử dụng đất.
31/08/2023
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có sự phân biệt rõ giữa thu hồi đất và thỏa thuận; cân nhắc rất kỹ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần quy định chặt chẽ doanh nghiệp chỉ được thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử…
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quy định cụ thể giá khi thu hồi đất nông nghiệp.
31/08/2023
Nhiều dự án “giậm chân tại chỗ” không thể thực hiện được do giá bồi thường quá thấp, người nông dân có ruộng thu hồi không chấp nhận giá mà chính quyền và doanh nghiệp đưa ra, bởi giá không sát với giá thị trường.
Kỳ vọng thế nào vào mức độ chính xác của bảng giá đất?
30/08/2023
Để chạm tới mục tiêu trọng tâm “hài hòa lợi ích” và “công bằng xã hội” mà Nghị quyết 18-NQ/TW đặt ra, trước hết cần làm tốt việc định giá đất - trung tâm của mọi vấn đề tài chính đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang tiếp tục được Ủy ban…
Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá.
29/08/2023
Theo thống kê của Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), trên cả nước hiện có 300 doanh nghiệp thẩm định giá đang hoạt động, với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề.
Thẩm định giá Tài sản thanh lý hết khấu hao - Lưu ý cần biết?
29/08/2023
Tài sản như xe ô tô, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, thiết bị văn phòng…thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước, cơ quan công quyền khi hết khấu hao thường được định giá để chuyển sang thanh lý thông qua hình thức đấu giá, mua bán. Vậy thẩm…
Làm rõ một số nội dung trong tiêu chuẩn thẩm định giá liên quan đến mua sắm tài sản công.
24/08/2023
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện hành có một số điểm còn chưa phù hợp dẫn đến việc các cơ quan hiểu sai nội dung Tiêu chuẩn và thực tiễn thẩm định giá tại Việt Nam. VVI trân trọng giới thiệu công văn của Hội TĐG Việt Nam trả lời thắc mắc về…