Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá

Nếu doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian không bảo đảm một trong các điều kiện tương ứng về loại hình quy định tại Luật Giá, nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có văn bản số 5029/BTC-QLG (ngày 18/5) yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về thẩm dinh giá, Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp và thẩm định viên phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định và các quy định về các cách tiếp cận, phương pháp trong thẩm định giá.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức này tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Luật Giá. Các doanh nghiệp và thẩm định viên cần kịp thời báo cáo với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có thay đổi về nội dung đăng ký hành nghề hoặc điều kiện kinh doanh dịch vụ, điều chỉnh thẩm định viên cũng như khi có thay đổi khác. Nếu doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian không bảo đảm một trong các điều kiện tương ứng về loại hình quy định tại Luật Giá, nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp này ban hành quy định và nghiêm túc thực hiện về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ đồng thời thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Các doanh nghiệp phải chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06.

Các doanh nghiệp và các thẩm định viên cần chủ động cập nhật thường xuyên văn bản pháp luật và kiến thức chuyên môn về thẩm định giá. Các thẩm định viên cần tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa học cập nhật kiến thức chuyên môn do các đơn vị được phép cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2023 tổ chức, nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cũng như đảm bảo đủ điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá cho năm hành nghề tiếp theo.

Trích nguồn

T.H - Tạp chí điện tử doanh nghiệp hội nhập

Bài viết liên quan

Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và…
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và…
Ảnh minh họa
Nhiều Đại biểu quốc hội đã tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Giá, trong đó nhấn mạnh đến việc bổ sung…
Ảnh minh họa
Hội Thẩm định giá Việt Nam vừa có đề xuất góp ý sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam…
Ảnh minh họa
Vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản…