Giao chỉ tiêu kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2024 cho 22 Cục DTNN khu vực.

Hình ảnh mang tính minh họa

Tổng cục DTNN vừa giao 22 Cục DTNN khu vực chỉ tiêu nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2024.

Theo Quyết định số 211/QĐ-TCDT ngày 08/5/2024, Tổng cục DTNN giao chỉ tiêu kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2024 cho 22 cục DTNN khu vực.

Theo đó, Tổng cục DTNN giao chỉ tiêu nhập vật tư, thiết bị năm 2024 cho các Cục DTNN khu vực: Hà Nội nhập 08 bộ máy phát điện loại 50 kVA; Tây Bắc 05 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 05 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 30 bộ máy bơm nước chữa cháy; Hoàng Liên Sơn nhập 03 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 15 máy bơm nước chữa cháy.

Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú nhập 04 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 02 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 20 bộ máy bơm nước chữa cháy; Bắc Thái nhập 20 bộ máy bơm nước chữa cháy; Hà Bắc nhập 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Hải Hưng nhập 02 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc nhập 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Thái Bình nhập 02 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Hà Nam Ninh nhập 03 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 06 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 20 bộ máy bơm nước chữa cháy; Thanh Hóa nhập 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Nghệ Tĩnh nhập 15 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên nhập 05 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 05 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Đà Nẵng nhập 07 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 05 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 45 bộ máy bơm nước chữa cháy; Nghĩa Bình nhập 03 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Nam Trung Bộ nhập 03 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 20 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Ngoài các Cục DTNN khu vực trên thực hiện nhập vật tư, thiết bị, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên nhập 03 bộ máy phát điện loại 30 kVA; Nam Tây Nguyên nhập 04 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 04 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 20 bộ máy bơm nước chữa cháy; TP. Hồ Chí Minh nhập 02 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 04 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 15 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ nhập 10 bộ máy bơm nước chữa cháy; Cửu Long nhập 05 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 05 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 20 bộ máy bơm nước chữa cháy; Tây Nam Bộ nhập 02 bộ máy phát điện loại 30 kVA, 03 bộ máy phát điện loại 50 kVA, 30 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị căn cứ chỉ tiêu giao ở trên và quy định của Luật Dự trữ quốc gia, Luật Ngân sách nhà nước, quy định của pháp luật, các quy định của Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Quyết định số 211/QĐ-TCDT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2024.

Bài viết liên quan

Ảnh minh họa
Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân Chuyên viên pháp lý Tô Quốc Trình Cho tôi hỏi trường hợp nào…
Ảnh minh họa
Dự thảo Nghị định về Giá đất quy định về phương pháp thu nhập chưa thể hiện sự công bằng giữa người…
Ảnh minh họa
Chỉ tính riêng Hà Nội và TP.HCM, đã có ít nhất 18.000 căn hộ tái định cư hoàn thiện đang bị bỏ…
Ảnh minh họa
Trong cơ cấu nguồn cung bất động sản tại các thành phố lớn, thời gian gần đây, phân khúc nhà ở bình…
Ảnh minh họa
Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch…