Hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

co che tu chu tai chinh cua don vi su nghiep cong

Hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh minh họa)

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công được phân loại theo mức tự chủ tài chính tại Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, gồm:

- Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1);

- Đơn vị bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2);

- Đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3);

- Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4).

Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị; lập dự toán thu, chi năm đầu theo khoản 1 Điều 35 Nghị định 60/2021/NĐ-CP; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp I).

Căn cứ phương án tự chủ tài chính do chính đơn vị đề xuất, cơ quan cấp trên tổng hợp, thẩm tra phương án phân loại tự chủ tài chính và dự toán thu, chi của các đơn vị trực thuộc, sau đó gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét.

Ngoài ra, Thông tư 56/2022/TT-BTC còn giải thích các khoản thu chi tính trên cơ sở dự toán thu, chi tại năm kế hoạch xây dựng phương án tự chủ tài chính, khả năng chi trả của các đối tượng thụ hưởng và tác động khách quan từ thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế - xã hội bất thường khác...

Thông tư 56/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/11/2022.

Trích nguồn

Kim Anh

Bài viết liên quan

Chủ động quản lý, điều hành giá để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu
Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Công điện số 05/CĐ-BTC gửi các Bộ, ngành, UBND các…
Hà Nội hỗ trợ 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3457/QĐ-UBND …
Triển khai Bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân, doanh nghiệp của ngành Thuế
Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực…
Vướng ấn định thuế doanh nghiệp bỏ trốn
Nhiều doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh khiến cơ quan Hải quan gặp vướng…
Thu tiền sử dụng đất với đối tượng hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung quy định thu tiền sử dụng đất khi…