Phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Theo đó, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Cụ thể, mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định như sau: công trình dân dụng, mức thu từ 0,019% - 0,165%; Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,022% - 0,19%; công trình giao thông, mức thu từ 0,014% - 0,109%; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,121%; công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,017% - 0,126%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với mức thu phí thẩm định dự toán xây dựng: công trình dân dụng, mức thu từ 0,018% - 0,16%; công trình công nghiệp, mức thu từ 0,02% - 0,185%; công trình giao thông, mức thu từ 0,012% - 0,106%; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,117%; công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,014% - 0,122%.

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng: Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán mà có sử dụng nội dung thẩm định thiết kế xây dựng hoặc dự toán xây dựng đã thẩm định trước khi điều chỉnh, mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này.

Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán không sử dụng nội dung đã thẩm định trước khi điều chỉnh, mức thu phí bằng 100% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào NSNN. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, thì được để lại 90% trên số tiền phí thẩm định thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% trên số tiền phí thu được vào NSNN theo chương, tiểu mục của Mục lục NSNN hiện hành.

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 90% trên số tiền phí thẩm định thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% trên số tiền phí thu được vào NSNN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2023./.

Trích nguồn 

Minh Anh - Thời báo Tài chính Việt Nam

 

Bài viết liên quan

Hoàn thiện cơ chế để giá bồi thường sớm tiệm cận giá thị trường thực tế.
Một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải…
7 mục đích thường gặp khi thẩm định giá Bất động sản.
1. MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Những mục đích thường gặp khi thẩm định giá BĐS: - Thẩm…
Chuyển mục đích sử dụng đất có cần điều kiện về thời gian thường trú?
Ông Trần Quang Tuấn (Bắc Giang) có câu hỏi về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất có cần điều kiện…
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tiền thuê đất hằng năm được ổn định cho chu kỳ 5 năm.
Thường trực UBKT của Quốc hội cơ bản nhất trí quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về tiền…
Giải pháp nào để tránh các rủi ro về giá trong đầu tư dự án?
Thẩm định dự án đầu tư là một công việc hết sức phức tạp, nó đòi hỏi phải luôn hoàn thiện qua thực…