Thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19

Thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 là nội dung tại Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023.

thủ tục giảm tiền thuế đất

Thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 (Hình từ Internet)

Thủ tướng ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

1. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19

Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 theo Điều 3 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg như sau:

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

- Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì:

Mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 theo Điều 4 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg như sau:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg.

Mẫu đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

- Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

3. Thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19

Theo Điều 5 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg thì thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do ảnh hưởng Covid-19 như sau:

- Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2023. 

Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023.

- Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước do người thuê đất, thuê mặt nước nộp theo quy định khoản 1 Điều 5 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg; 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Quyết định 01/2023/QĐ-TTg nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định thì:

Người thuê đất, thuê mặt nước phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì:

Được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; 

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Nội dung Quyết định 01/2023/QĐ-TTg tại đây!

 

Trích nguồn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt

Bài viết liên quan

Chính sách mới về nhân sự, tiền lương, nhà ở,... có hiệu lực từ tháng 4/2023
Từ tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập,…
NHNN yêu cầu đẩy mạnh triển khai hỗ trợ lãi suất
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức…
Thị trường bất động sản công nghiệp còn nhiều dư địa để phát triển
Sau đại dịch, thị trường bất động sản công nghiệp ở Việt Nam đang chứng kiến sự quan tâm từ các nhà…
Vướng mắc về giao dịch liên kết khi hạn quyết toán thuế đến gần
Hàng loạt thắc mắc liên quan đến giao dịch liên kết được doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế khi…
15 thủ tục hành chính về nhà ở bị điều chỉnh khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
Ngày 13/3/2023, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 890/BXD-VP  gửi Ủy ban nhân dân các…